Erfaringen

ÅV handler direkte om et menneskes faktiske erfaringer med Gud. Barry & Connolly (2001) sammenligner erfaringenes plass i veiledningen med råvarenes plass i matlagingen. Kristen åndelig veiledning er den hjelp som gir den veiledede mulighet til å bli oppmerksom på Guds personlige tiltale til ham eller henne. Fokus for den åndelige veiledningen er erfaringer, ikke ideer. ”Och særskilt andlig erfarenhet, dvs nogon slags erfarenhet av den mystiske Andre som vi kaller Gud” (Barry & Connolly 2001:20) Ignatius var opptatt av å gi mennesker åndelige erfaringer gjennom åndelig veiledning.  Gjennom sine åndelige øvelser ledsages de gjennom alle ”spirituelle landskaper.” (Lambert 1999)

 

I mange kristne miljøer finnes en skepsis til våre menneskelige erfaringer som en kontaktflate mot Gud. Mange har fått høre at følelser er ustabile og dem skal man ikke bry seg om. ”Ordet” kan bli fremstilt som en motpol til egne erfaringer. Åndelig veiledning kjennetegnes ved at de gjør erfaringene til det viktigste grunnlaget for kontakten med Gud. Slik blir Gud aldri noe høytsvevende uten kontakt med virkeligheten. Det bringer oss over på et av de mest sentrale fundament som åndelig veiledning hviler på.