Tips for åndelig lesning

 
St. Jerome - Caravaggio (Web Gallery of Art)

Den viktigste åndelige lesning er den daglige bibellesning, for eksempel av et kapittel - eller mindre - hver dag. Et godt råd kan være å bruke dagens evangelielesning (som er oppgitt i liturgisk kalender).

Ved siden av lesning av Bibelen, er lesning av helgnenes liv særlig berikende. Helgnenes liv har en spesiell forbindelse med Den hellige skrift. Frans av Sales har skrevet: "Det er ikke mer forskjell mellom det skrevne Evangelium og en helgens liv, enn det er mellom skrevet musikk og sunget musikk".

Åndelig lesning kan foregå i små porsjoner, fra fem til femten minutter om dagen. For kontinuitetens skyld, er det derimot viktig å lese hver eneste dag, så sant det lar seg gjøre. Det er viktig å huske at åndelig lesning ikke gjøres for underholdning, men for dannelse av vår tro og vårt åndelige liv. Når vi ikke leser for mye om gangen, vil det mest interessante stoffet fortsatt kunne bli fordøyd, ikke bare konsumert, mens det mindre interessante ikke vil kjede oss. Til sist, husk at åndelig lesning er veldig annerledes enn teologisk lesning, og gjøres i bønnens og meditasjonens atmosfære.