1. Henri J.M. Nouwen: Den bortkomne sønn vender hjem. Verbum 2001. ISBN: 82-543-0699-0
Få bøker har betydd så mye for mitt åndelige liv som denne! Den har hjulpet meg til å se og erfare Gud som min Far, den Far som venter på meg med åpne armer, ja som løper meg i møte for å favne meg. Boken er bygget på Jesu egen beretning om Den bortkomne sønnen i Luk 15, den som Nouwen kaller 'Beretningen om den ventende faren'. Og utgangspunktet for det Nouwen skriver om er det kjente maleriet av Rembrandt: Den fortapte sønns hjemkomst, som befinner deg i tsarens vinterpalass i St.Petersburg. Dette er boken jeg skulle ønske alle mine kristne venner tok seg tid til å lese.

2. En munk fra Østkirken: Jesus - enkle betraktninger om frelseren. Atheneum 1994. Denne boken er en serie med meditasjoner over evangelietekster som handler om Jesus. På en forunderlig måte fører den oss inn i en nær relasjon med Jesus, og når man leser den er det som om man er deltagende i det som skjer rundt Jesus og Hans disipler. Boken er skrevet av Lev Gillet, en av vår egen tids åndelige veiledere, som har hjulpet mange inn i et nært vennskap med den Herre Jesus. Jeg vet ikke om boken fremdeles kan skaffes, men prøv Bok&Media i Oslo. De solgte den på billigsalg for ikke så lenge siden. Ellers kan den lånes fra biblioteket, men kan du skaffe deg den, har den sin verdi i gull.

3. En russisk pilegrims beretning. Dreyer forlag 1985. Det var gjennom denne boken jeg oppdaget Jesusbønnen, den bønnen som skulle komme til å endre hele mitt åndelige liv. Jeg har lest den mange ganger, og blir like grepet av den enkle stilen og den enkle beretningen om vandringsmannen som begir seg ut på veien for å finne noen som kan fortelle ham hvordan han kan be uavlatelig. Boken er ikke lenger i salg, men kanskje et antikvariat kan hjelpe deg med å finne den.

4. Emil Gustafson: En konges brud og Visdommens vei. Filadelfiaforlaget 1980.
Den svenske hellighetsforkynneren Emil Gustafson blir jeg visst aldri ferdig med. Få lodder så djupt som ham. Men det er ikke bare ordene hans som skaper en djup lengsel etter Gud i mitt eget liv, men også hans liv. Et liv preget av lidelse og tap. Kanskje derfor at det han skriver også har en slik påvirkningskraft, og en slik verdi? Ja, jeg tror det. Bøkene finnes ikke lenger for salg noe sted, men et antikvariat vil kanskje klare å oppspore dem. Får du tak i dem har du en kilde med friskt, klart vann for resten av livet!

 

David G. Benner

KJÆRLIGHET OG OVERGIVELSE

En bok om Gudsbilde og selvbilde, om å vite seg elsket for å kunne elske.

Verbum forlag 2003.

 

Ylva Eggehorn

Å LEVE AV KILDEN

Luther forlag 2000.

 

Peter Halldorf

DRIKK DYPT AV ÅNDEN

Den Hellige Ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv.

Luther forlag 2003.

 

Peter Halldorf

DU BRENNENDE KJÆRLIGHETSILD

Luther forlag 2004.

 

Peter Halldorf

SANDENS SØNNER og HELLIGE RØTTER

Halldorf tar pulsen på vår egen kultur, som mer enn noe er preget av rastløshet, og tar ossmed på en reise til det åndelige vennskapets friske kilder.

Luther forlag 2002.

 

Christopher Jamison

DITT HELLIGE ROM. KLOSTERVISDOM FOR MODERNE MENNESKER

Abbed Jamison er kjent fra TV-serien "The Monastery". I denne boka deler han raust av sin erfaring med å gjøre klostervisdommen om til daglig brød i vanlige folks liv.

Efrem forlag 2006.

 

Torborg Aalen Leenderts

NÅR GLASSFLATEN BRISTER

Om brytningen mellom livet og troen.

Verbum forlag 2007.

 

Martin Lønnebo

VEVEN

Verbum forlag2003.

 

Martin Lønnebo

KRISTUSKRANSEN

Verbum forlag 2000.

 

Martin Lønnebo

VAN GOGHS ROM

Boka henvender seg til alle som ønsker en reise i menneskelig modenhet. Forfatteren formidler innsikt fra et langt liv i dialog med historiske veiledere, helgener og forbilder. Boka rommer dyptloddende tanker om eksistens og valg og det å bli valgt.

Verbum forlag 2006.

 

Edin Løvås

BØNNEN HAR MANGE ROM

Luther forlag 2002.

 

Magnus Malm

DE STUMME BILDENE

Om den livslange vandringen fra bilde til virkelighet.

Luther forlag 2003.

 

Magnus Malm

UNDER MANDELTREET

Notater om det indre livet.

Luther forlag 2005.

 

Per Mases

DEN INDRE HAGE - åpen mot himmelen

En god introduksjon for den som vil gå den indre veien, inn i den stillheten der vi møter sannheten om oss selv, og fremfor alt sannheten om Gud og hans betingelsesløse, trofaste kjærlighet. Boka har tre deler: - Retreat / - Meditasjon / - Kristen mystikk.

Efrem forlag 2008.

 

Margareta Melin

DEN INDRE KILDEN

Luther forlag 2002.

 

Margareta Melin

TRO GODT OM DITT HJERTE

En mosaikk om menneskesynet.

Luther forlag 2005.

 

Margareta Melin

Å VÆRE DEN JEG ER

Luther forlag 2002.

 

Henri Nouwen

DEN SÅREDE HJELPER

Det er først om vi tar vår egen sårbarhet og svakhet på alvor at vi kan hjelpe andre.

Luther forlag 2004.

 

Henri Nouwen

LA MIN SORG BLI VENDT TIL GLEDE

Om å mestre håpets trinn når en har det vondt.

Luther forlag 2002.

 

Henri J. M. Nouwen

Å SØKE EN HELHET

Å søke etter helhet er en tredelt bevegelse: Vi må strekke hendene ut mot vårt innerste selv, mot våre medmennesker og mot Gud.

Verbum forlag 2006.

 

Harald Olsen

ØRKENVIND - ARVEN FRA ØRKENENS FEDRE OG MØDRE

Boka er en reise, geografisk og historisk. Den tar oss med til den østlige delen av den begynnende kristenheten, til Syria, Egypt og Palestina, fører oss videre over havet mot irskekysten, og mot det russiske kontinentet.

Verbum forlag 2008.

 

Charles Ringsma

DEN INDRE RYTMEN

Henri Nouwen (1932-1996) ble mot slutten av 1900-tallet en av verdens mest leste åndelige veiledere. Ringma er en av mange som har innlatt seg på den indre rytmen under Henri Nouwens veiledning. I denne boken legger han fram et halvt års daglige refleksjoner. Med klangbunn i læremesterens tanker avstemmer han rytmen mellom bønn og handling, karriere og kall, ensomhet og fellesskap, personlig stillhet og utadvendt engasjement.

Genesis forlag 1997.

 

Ray Simpson

KELTISKE VEIMERKER

Boka gir et spennende bilde av våre keltiske røtter og utfordrer til et fornyet trosliv.

Verbum forlag 2008.

 

Wilfrid Stinissen

STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN

Efrem forlag 2008.

 

Wilfrid Stinissen

VANDRING MED HVILEPULS

Et livsprinsipp hos Stinissen er at man blir fri gjennom å akseptere livet slik det er, og ikke slik en skulle ønske at det var. Vi trenger aldri forlate virkeligheten for å finne Gud. Gud er selve virkeligheten.

Verbum forlag 1992.

 

Notto R. Thelle

DITT ANSIKT SØKER JEG

Oriens forlag 1993.

 

Notto R. Thelle

HVOR HØYT MÅ ET MENNESKE SPØRRE ?

Oriens forlag 1997.

 

Notto R. Thelle

GÅTEN JESUS - EN FORTELLING, MANGE STEMMER

Oriens forlag 2009.

 

Owe Wikström

DET BLENDENDE MØRKET

Veien fra eksistensiell uro via tvil og tomhet til stor tillit er beskrevet av kristne mystikere gjennom århundrer.

Luther forlag 2008.