Guds nærvær i Ordet

Der hvor en personer til stede, påvirkes omgivelsene. Noe slikt finnes ikke blant ikke-personer, blant gjenstander. Bare møtet med et menneske, er møtet med et nærvær, og gjennom dette nærværet oppstår en påvirkning som kan være ventet eller uventet, behagelig eller ubehagelig. Den hellige Skrift er "Noen"; den er Guds nærvær. Når du holder den i hennene, trer du inn i dette Nærværet. Den blir for deg "Mysterium", "Sannhet". Den omslutter deg og du dykker ned i den.(?) Hvis du går inn i et personlig forhold til Kristus som er tilstede i den guddommelig inspirerte teksten, vil teksten trenge inn i deg, og du begynner å lytte til Guds Ord. Du begynner å ransake tankene og ønskene til Jesus; du begynner å kjenne Ham bedre og bedre. "Uvitenhet om den hellige Skrift er uvitenhet om Kristus", advarer den hellige Hieronymus. Guds Ord vil hvile over dine valg og dine avgjørelser når du lytter til det, og du vil ønske at dine valg og avgjørelser blir i overensstemmelse med Ordets lære og vilje. Lesningen av den hellige Skrift er den grunnleggende faktor for din vekst i troen, og dermed i din deltagelse i Guds liv. Takket være denne lesningen, betrakter du deg selv og den virkeligheten du lever i med Guds øyne.(?)