Åndelige vitaminer


 

De følgende "vitaminer" er tatt fra en bog av den svenske katolske biskop Anders Arborelius:  "Tankar ur tystnaden".

NB. For vitaminer gjelder, at man skal ta dem i små porsjoner !

 

 

 

 

***

Guds tålmodighet er ufattelig. Hans stemme er ganske vist den spedeste som finnes, men også den mest stødige som finnes.

Når Faderens evige Sønn bliver menneske, velger han den siste plass. Men den nest siste er alltid ledig. Kanskje er det Helligåndens oppgave at hjelpe oss til at finne oss til rette der. At bekrefte våres høyst daglige og alminnelige plass i det liv hvår Gud har plassert oss?

At gjengi Maria hendes plass i svensk (dansk!) kirkeliv er et spørsmål om at overleve. Men det må være den virkelige Jomfru Maria, hun som fødte Gud uten mans medvirke, hun som var helt lydig mod Faderen og lyttede så åpent til hans Ord at det blev kjøtt i hende.

Marias liv hadde intet ekstraordinært over sig. Det var et stille liv i bønn og arbeide, i håp og tro og kærlighed. Nettopp fordi Marias liv var så vanlig, kan vi speil oss i det.

Maria hjelper oss at møde Jesus her og nå og at feste blikket på vårt mål - Gud herlighet. Gud bliver menneske for at vi skal få del i Guds evige herlighet.

For at overleve som Kirke må vi tilbake til det opprinelige, til det som er hva det er, fordi Gud har villet det sådan. Det er Helligåndens store oppgave at hjelpe oss til at finne tilbake til den rene atmosfære, hvor alt får lov at være hva det er i Guds øyne.